Електронні навчальні ресурси

Шановні першокурсники та студенти!!! Наш інститут досяг певного прогресу у відкритості, доступності та прозорості навчальних ресурсів, які розміщено в електронному освітньому середовищі інституту.

Так, з освітніми програмами, навчальними планами, графіками занять та переліком навчальних дисциплін з усіх спеціальностей можна ознайомитись на головному сайті інституту в розділі Навчальна робота, в рубриці Освітні програми (http://nati.org.ua/content/osvitni-programi).

З робочими програмами всіх навчальних дисциплін, що містять перелік питань, вивчення яких передбачено навчальним планом, ви зможете ознайомитись на сторінках кафедр, що забезпечують їх викладання у розділах Навчально-методична робота або Робочі програми.

Електронні версії лекцій та практичних занять розміщено на Навчально-інформаційному порталі  інституту (http://moodle.nati.org.ua/).

Для роботи з ними необхідно попередньо зареєструватись та отримати доступ у відділі ТЗН, інформатизації та дистанційної освіти.

Електронні версії підручників та посібників можна скачати з Навчально-інформаційного порталу  інституту в розділі Електронна бібліотека.

Комфортного і успішного Вам навчання!!!

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net