Списки рекомендованих до зарахування

Відображення рейтингових списків вступників відбувається на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA».

Освітній ступень "БАКАЛАВР"

на базі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

071 Облік і оподаткування (відкрита)​​

073 Менеджмент (відкрита)​​

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​​ (відкрита)

201 Агрономія (відкрита)

208 Агроінженерія (відкрита)

275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт)​ (відкрита)

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

073 Менеджмент (відкрита)​

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​​ (відкрита)

208 Агроінженерія (відкрита)

275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт)​ (відкрита)

на базі ОКР "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

201 Агрономія

208 Агроінженерія

275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт)​

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

208 Агроінженерія

Освітній ступінь "МАГІСТР"

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208 Агроінженерія

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net