Роботу колективу за звітний рік та плани на 2020-й схвалено, звіт директора затверджено

20 грудня в інституті відбулася конференція трудового колективу, на якій заслухали звіт директора Василя Лукача про діяльність колективу за 2019 рік та основні завдання на рік 2020.

У звіті директор наголосив на тому, що реформування вищої освіти у 2019-2020 роках ставить ряд нових викликів перед колективом інституту. Адже змін дуже багато: нова формула фінансування вишів, проведення ліцензування в електронному форматі, акредитації НАЗЯВО освітніх програм у новому форматі, зміна тарифної сітки, введення індикативної вартості навчання для студентів-контрактників та інші.

Відповідаючи на них та з метою нарощення студентського континенту в 2019 році ліцензовано нову спеціальність 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, ведеться робота над відкриттям нових бакалаврських та робочих спеціальностей, втілюються нові форми профорієнтаційної роботи.

2019 рік відзначився нарощенням кадрового потенціалу та зміцненням матеріально-технічної бази. Зокрема, проведено ремонтні роботи факультету агротехнологій та економіки і ряду аудиторій лабораторного корпусу, здійснено благоустрій прилеглої території, створюється музейний комплекс інституту, закуповується обладнання для лабораторії хімії, в оновленій лабораторії сільськогосподарських машин буде розташоване обладнання, вже надане компанією «Елворті». В наступному році буде створена дослідна ділянка з науково-дослідницької тематики «Біотехнологічна регуляція родючості ґрунтів».

   

Колектив інститут працює над рядом прикладних наукових тематик, що вже впроваджуються на виробництві та в діяльності інституту. Науковці факультету інженерії та енергетики посіли 3 місце на регіональному конкурсі «Краща інноваційна розробка». Студенти інституту зайняли шість призових місць на Всеукраїнський студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

У той же час необхідно активізувати вивчення іноземної мови студентами старших курсів. Важливою є співпраця з міжнародними та іноземними підприємствами в ракурсі дуальної системи освіти, що успішно запроваджена в інституті. Максимальне заповнення ліцензійних обсягів, подальше впровадження елементів дуальної освіти, реалізація інноваційних проектів, успішна діяльність навчально-науково-виробничого підрозділу, створення експозиції під відкритим небом «Побут, традиції українського села», завершення Музейного комплексу інституту є далеко неповним переліком завдань для колективу на 2020 рік.

В обговоренні взяли участь заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина Демчук, заступник директора з навчально-науково-виробничих питань та інноваційно-господарської діяльності Андрій Івановський,

   

   

декани факультетів Анатолій Кушніренко та Василь Кулик, які наголосили, що нинішнє завдання інституту – знайти свого студента, реалізовуючи чітку модель профорієнтаційної роботи з урахуванням досвіду і сучасних реалій. Так, з метою реалізації можливості набуття досвіду роботи під час навчання, силами факультету агротехнологій та економіки створюється навчально-виробнича лабораторія-кафе.

  
 Для покращення соціально–побутових умов та враховуючи звернення науково-педагогічних працівників і студентів прийнято рішення змінити з другого семестру розклад навчальних занять наступним чином: початок 1-ї пари о 8-30, перерви між парами 10 хвилин, а після другої пари – велика перерва 40 хвилин (з 11-20 до 12-00) для того, щоб можна було повноцінно пообідати або випити кави в студентському кафе.   

Голова Студентської ради інституту Роман Гомоляко розповів про діяльність студентської ради у 2019 році та висловив подяку адміністрації інституту та всьому колективу студентської ради за плідну та чітку роботу.

    

У результаті наданих пропозицій конференція трудового колективу вважає роботу за 2019 рік задовільною, а звіт схвалила. Делегатами для участі в конференції трудового колективу НУБіП України обрано директора Василя Лукача та голову профспілкового комітету інституту Анатолія Заверткіна.

Ірина Демчук,
заступник директора з навчально-виховної роботи
 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net