Щиро вітаємо колектив факультету агротехнологій та економіки із ліцензуванням нової спеціальності!

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки №986-л від 21 листопада 2019 року факультет агротехнологій та економіки розширив спектр спеціальностей, ліцензувавши нову спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство» - освітній ступінь "БАКАЛАВР".

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» отримують освітню кваліфікацію бакалавра з технології виробництва і переробки продукції тваринництва, який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних обов'язків в сфері виробництва продукції тваринництва та її переробки.

Випускники можуть займати такі посади:
  • технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва,
  • фахівець з бджільництва,
  • фахівець із звірівництва,
  • лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу,
  • фахівець з організації та ведення фермерського господарства,
  • технолог з виробництва молочних продуктів,
  • технолог з виробництва м'ясних продуктів,
  • та інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості.

Технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва сприяє зростанню продуктивності сільськогосподарських тварин методом сучасної селекції і біотехнології, створює біологічно та господарсько обґрунтовані умови експлуатації тварин: повноцінну годівлю, програмований рівень вирощування молодняку, сучасні технології відтворення, оптимальний мікроклімат, створює міцну кормову базу.

Що вивчають:
У підготовці фахівців поєднуються теоретичні знання та практичні навички з основ технології заготівлі та зберігання кормів, нормованої годівлі сільськогосподарських тварин, механізації виробничих процесів у тваринництві, інтенсивних технологій і організації виробництва продукції тваринництва та її реалізації в ринкових умовах, обліку та звітності у тваринництві, закупівельних цін, діючих стандартів, зоогігієнічних вимоги до одержання доброякісної продукції.
 
Можливості працевлаштування:
Ставши фахівцем спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціалісти зможуть реалізувати свої професійні навички в навчально-дослідних господарствах, сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах та наукових установах.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net