Запрошуємо до участі в Всеукраїнській науково-практичній конференції

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо до участі в Всеукраїнської науково-практичній конференції
«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні»,
яка відбудеться 28 листопада 2019 року на базі інституту
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Методології сучасної економічної науки
- розвиток економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах;
- фінансово-кредитні відносини в ринкових умовах;
- управління соціально-економічним розвитком регіонів;
- перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні;
- завдання сучасного менеджменту;
- методологія бухгалтерського обліку;
- взаємодія ВНЗ та бізнесу у підготовці фахівців;
- завдання вищої освіти у сфері гуманітарного розвитку суспільства;
- соціально-філософські проблеми в економіці та освіті;
- демографічний розвиток і міграційні процеси;
- правове регулювання економічних процесів.
2. Вектори розвитку громадянського суспільства
- національна юриспруденція, судова практика, міжнародні договори;
- теорія та історія державного та публічного управління;
- механізми і форми державного управління, державна служба;
- проблеми народонаселення та демографія.
3. Транспортні технології у сучасному АПК України
- розроблення комплексу технічних засобів для розвитку й ефективного використання елементів транспортних систем;
- методи, технології і технічні засоби у транспортній галузі;
- ефективність й управління розвитком транспортних систем;
- транспортна логістика і управління;
- взаємодія різних видів транспорту;
- транспортне планування урбанізованих просторів;
- комплексні схеми транспорту; транспортні потоки і системи організації руху;
- безпека руху та екологічні характеристики транспортних потоків.
4. Інноваційні технології виробництва та переробки с.-г. продукції
- технології переробки та зберігання с. г. продукції;
- технології виробництва продукції тваринництва;
- біолого-технологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва;
- сучасні проблеми якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва;
- стандартизація і сертифікація продукції АПК;
- стандартизація як важлива складова системи технічного регулювання;
- інноваційні технології агрохімії та ґрунтознавства.
 
Організатори:
Факультет агротехнологій та економіки ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
вул. Шевченка, 10, каб. 125
м. Ніжин, 16600
 
Координатори:
Кулик Василь Петрович
тел.: (+380)68 235 65 65,
Брюхачова Інна Дмитрівна
тел: (+380)67 898 07 16
E-mail: Inna_b89@ukr.net
 

Інформаційний лист

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження на Ваш E-mail

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net