Захист бакалаврських кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»

15 червня на кафедрі менеджменту та аграрної економіки відбувся захист бакалаврських кваліфікаційних робіт студентів групи БА 181 спеціальності 073 «Менеджмент». На заході були присутні: голова комісії – Світлана СУДОМИР, професор, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; члени комісії: Інна ДВОРНИК, к.е.н., старший викладач; Галина МАКЕДОН, к.е.н., доцент, Вікторія СТАДНИК, к.е.н., старший викладач; секретар – Інна БРЮХАЧОВА, к.с.г.н., старший викладач.

Здобувачі вищої освіти виступили з презентаційними доповідями, у яких чітко, змістовно відобразили мету, завдання, предмет, об’єкт дослідження. Розкрили основні результати та внесли пропозиції відповідно до тем їх бакалаврських кваліфікаційних робіт. Відмічено актуальність обраних тем досліджень.

З метою виявлення рівня обізнаності, опанування студентами досліджуваних тем, захід супроводжувався жвавою дискусією з питань удосконалення системи управління персоналом підприємства, інноваційної стратегії розвитку аграрних підприємств, формування маркетингової товарної політики підприємства. Окремі елементи бакалаврських кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти рекомендовані до впровадження у практику діючих сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання.

Підготовлені роботи складаються зі вступу, трьох розділів, містять висновки та список використаної літератури. У цілому ж, бакалаврські кваліфікаційні роботи є логічно-послідовними, грамотно викладеними дослідженнями, що відповідає освітньо-кваліфікаційним вимогам.

Вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним захистом бакалаврських кваліфікаційних робіт, бажаємо успіхів, плідної професійної діяльності та запрошуємо до інституту для продовження навчання в магістратурі!

Інна ДВОРНИК, в.о. завідувача кафедри
менеджменту та аграрної економіки

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net