ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ МЕХАНІЗАЦІЇ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЛОГІСТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ"

17 листопада на базі інституту відбулась Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Шляхи вирішення проблем механізації, енергоефективності та логістики в аграрному секторі в період воєнного часу", організатором якої виступив факультет інженерії та енергетики.

Учасниками конференції стали 210 науковців із 12 установ.

З першою доповіддю на тему «Вплив оснащення лабораторій на якість виконання студентами лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» виступив Василь Хмельовський, д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві Національного університету біоресурсів та природокористування України. Василь Хмельовський, поділився досвідом налагодження зв’язків з вітчизняними та іноземними фірмами, в плані забезпечення навчальних лабораторій сучасним обладнанням, для покращення якості навчального процесу. Продемонстрував оснащення своїх лабораторій та стенди виготовлені власноруч працівниками кафедри.

Сергій Пилипака – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну, Національного університету біоресурсів і природокористування України, в своїй доповіді на тему «Визначення кривої поперечного перерізу паруса під дією розподіленої сили у вигляді вітру» наголосив, що незалежно від співвідношення вертикальної і горизонтальної розподілених сил кривої поперечного перерізу гнучкої стрічки буде ланцюгова лінія; кут нахилу осі симетрії визначається через співвідношення цих сил; при пропорційному зростанні обох розподілених сил у n раз форма ланцюгової лінії і її кут нахилу не змінюються, а тільки зростає сила натягу у n2 раз.

Сергій Степаненко – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН України в своєму виступі «Сучасний стан технологій і технічних засобів для післязбиральної обробки та зберігання зерна» розповів про досягнення їхнього колективу у сучасних розробках, а саме, були розроблені та науково обгрунтовані цілий ряд зерноочисних машин, в тому числі мобільний зерноочисно-сушильний комплекс, який може працювати на дровах (що в даний час дуже актуально).

У доповіді Олександра Синявського – к.т.н., доцента Національного університету біоресурсів та природокористування «Передпосівна обробка насіння зернових культур у магнітному полі» був розглянутий механізм дії магнітного поля на насіння, що дало можливість визначити діючі фактори при його обробці в магнітному полі. На основі проведених експериментальних досліджень були визначені оптимальні значення параметрів обробки насіння в магнітному полі, що дало можливість обгрунтувати конструктивні параметри пристрою для магнітної обробки насіння. Виготовлений пристрій для передпосівної обробки насіння в магнітному полі забезпечує підвищення врожайності зернових культур на 20 - 25 %.

Тетяна Кресан - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-математичних та загальноінженерних дисциплін, ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" своїй доповіді «Конструювання лінійчатих поверхонь за заданими диференціальними характеристиками ліній інциденції» представила способи конструювання лінійчатих поверхонь та застосування їх при конструюванні гвинтового грунтообробного органу, який може бути альтернативою відомим дисковим знаряддям.

Вікторія Опалко - кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України в своїй доповіді «Транспортно-логістичне обслуговування збирання зернових» привела методи вирішення проблем логістики при збирання зернових, які дозволяють визначити оптимальну кількість транспортних засобів для обслуговування збиральних комплексів з урахуванням їх продуктивності і дальності перевезення.

Конференція продовжила свою роботу за трьома секціях:

  1. Дослідження та оптимізація енергозберігаючих технологій для АПК.
  2. Використання електротехнологій у сільському господарстві.
  3. Перспективні шляхи розвитку транспортних технологій.

Дякуємо всім учасникам конференції за актуальні, з постановкою проблем та шляхами їх вирішення, виступи та творчу дискусію. Бажаємо науковцям творчого натхнення, а всім нам якнайшвидшої перемоги.

Микола Ікальчик, завідувач кафедри агроінженерії
та транспортних технологій
Володимир Василюк, декан факультету інженерії та енергетики

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net