Робота кафедри аграрної економіки в дистанційній формі

Викладачі кафедри аграрної економіки продовжують організацію освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання.

16 квітня дистанційно було проведено засідання кафедри, основними питаннями якого були: застосування форм та методів проведення дистанційного навчання, організація Тимчасового порядку проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» в умовах карантину.

Завідувач кафедри Інна Дворник зазначила, що нині перед ЗВО України постали дуже серйозні виклики. Можна стверджувати, що це період для використання усіх видів ресурсів під час навчання віддалено: людських, інформаційних і технічних. Кожен викладач повинен розробити принципово нові навчально-методичні матеріали: електронний конспект лекції, презентаційну версію курсу в форматі Power Point, електронні практичні завдання, тести для контролю знань.

Дистанційне навчання для студентів не відрізняється від загального правила: викладачі надсилають завдання до опрацювання, встановлюють крайній термін здачі, студент за допомогою месенжера або електронної пошти надсилає виконане завдання на перевірку викладачу.

Доцент кафедри Іван Глушак наголосив, що використання дистанційної форми навчання після введення карантину стало і необхідністю, і обов’язком. Адже студентам треба вчитися, а викладачам – навчати. Від того, як швидко викладачі та студенти пристосуються до такої нової форми навчання, залежить глибина, якість засвоєних знань та економія часу. Час проведення карантину має бути використаний на виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання.

Професор кафедри Борис Гопка зазначив, що проведення дистанційного навчання потребує від кожного творчо працюючого викладача впровадження інноваційних форм і методів навчання. Сучасний студент, який вільно володіє комп’ютером, якого важко чимось зацікавити та здивувати, наштовхує нас, викладачів, на перехід від педагогічного традиціоналізму до впровадження нових форм і методів, до пошуків нових підходів передачі навчального матеріалу.

Професор кафедри Анатолій Іванько зауважив, що карантин – це не канікули для здобувачів вищої освіти. Цей час має бути ефективно використаний. Для дистанційного навчання сьогодні є дуже багато можливостей. Викладачі можуть налагоджувати співпрацю зі студентами у будь-який зручний спосіб: електронна пошта, месенджери для комунікації, як-от Viber, Telegram, інші взяли на озброєння спеціальні навчальні платформи.

Викладачами кафедри активно використовується навчальна платформа Moodle, де для кожної навчальної дисципліни створено персональний курс. На курсі викладачі мають можливість розміщувати всі навчальні матеріали. На платформі Moodle відбувається оцінювання студентів, яке виключає безпосередній контакт студента з викладачем. З метою актуалізації інформації на даній платформі НПП кафедри здійснюють постійне наповнення й оновлення курсів.

Членами кафедри було обговорено питання забезпечення безперервного проведення освітнього процесу у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» в умовах карантину, зокрема Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» в умовах карантину, що є складовою Положення про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» та Положення про організацію освітнього процесу у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».

Доцент кафедри Юрій Шевяков наголосив про введення в дію Тимчасового порядку проведення практичного навчання студентів ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» в умовах карантину, що відображає умови проведення навчальної та виробничої практик залежно від терміну дії карантину.

Протягом карантину НПП кафедри виконують види робіт, передбачені індивідуальним планом. Викладачі кафедри мають публікації у наукових фахових виданнях України. Старший викладач Інна Дворник опублікувала статтю «Методичні аспекти оцінки платоспроможності й ліквідності сільськогосподарських підприємств» в Інформаційно-аналітичному наукометричному журналі «Економіка. Фінанси. Право», професор Анатолій Іванько опублікував статтю «Напрями дорадчого супроводу використання механізму державно-приватного партнерства у підвищенні дієвості екологічної логістики» у Міжнародному науковому журналі «Економічний дискурс».

Безумовно, будь-яка трансформація впливає на організацію роботи. Але вона може стати серйозним поштовхом для розвитку нових можливостей, варто лише використати ситуацію для розробки нових проектів і втілення ідей. Тому бажаємо науково-педагогічним працівникам творчості й креативності, а здобувачам вищої освіти – успіхів при складання літньої заліково-екзаменаційної сесії у дистанційній формі.

Інна Дворник,
завідувач кафедри аграрної економіки

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net