Рейтинг інституту за даними МОН

​Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти продовжує апробацію Національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів, яка позиціонується МОН як складова моніторингу вищої освіти, як інструмент, призначений для налагодження ефективного соціального партнерства та суспільної відповідальності цільових груп за забезпечення якості вищої освіти.

Як підкреслили в МОН, рейтинг дає вузам можливість визначити Вільно і слабкі сторони своєї діяльності за певними критеріями (міжнародна активність, якість контингенту студентів, якість науково-педагогічного потенціалу, якість наукової і науково-технічної діяльності, ресурсне забезпечення) і проектувати стратегії перспективного розвитку ВНЗ у площині забезпечення якості вищої освіти.

У рейтингу ВНЗ розподілені по ідентифікаційним групам, але у кожного вузу є свій загальний бал за сумою критеріїв, так що цілком можна скласти свій невеликий рейтинг.

Діяльність вищого навчального закладу оцінювалася за допомогою глобального критерію рейтингу (ГКР), який є інтегральним і визначається сумою наступних індексів критеріїв:

  • індекс міжнародної активності (І1);
  • індекс якості контингенту студентів (І2);
  • індекс якості науково-педагогічного персоналу (І3);
  • індекс якості наукової-дослідної та науково-технічної діяльності (І4);
  • індекс ресурсного забезпечення (І5).

Ранжування суб’єктів здійснюється в межах ідентифікованих груп, які об’єднані з урахування специфіки підготовки кадрів та профілю вищого навчального закладу.

Для якісного оцінювання результативності діяльності та потенціалу вищого навчального закладу застосовано шкалу оцінювання успішності, досконалості та конкурентоспроможності, основу якої покладено відношення індексів критеріїв (І) та інтегрального рейтингового індексу (ІРІ) суб’єкту ранжування до відповідних параметрів системи. На підставі такого підходу вищі навчальні заклади можна ідентифікувати в межах групи на підгрупи: «Успішна (ІРІ ≥ 1)», «Достатньо успішна (1>ІРІ ≥ 0,75)», «Частково успішна (0,75 >ІРІ ≥ 0,5)», «Проблемна (0,5 >ІРІ ≥ 0) ».

Розподіл вищих навчальних закладів за індексами критеріїв відповідно до шкали оцінювання здійснювалося через вимір відношення індексу критерію вищого навчального закладу до відповідного виміру індексу критерію системи, які наведено в рейтингових таблицях ідентифікованих груп.

Ніжинський агротехнічний інститут за підсумками 2011/2012 навчального року займає 1 МІСЦЕ в рейтингу відокремлених структурних підрозділів з ІРІ=1,6801

а у 2010/2011 навчальному році з рейтингом ІРІ=1,621 - 6 МІСЦЕ серед 23 аграрних ВНЗ 

і крім того посідає прийстойне місце серед ВНЗ Чернігівської області.

Рейтинг вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОН за 2011/2012 навчальний рік

Рейтинг вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОНмолодьспорту за 2010/2011 навчальний рік

 
​​

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net