На кафедрі обліку і оподаткування освітній процес триває у дистанційній формі

Відповідно до наказу директора ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» «Про запровадження дистанційної роботи на період карантину» випускова кафедра обліку і оподаткування здійснила перехід освітнього процесу на дистанційну форму навчання студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Викладачі кафедри розміщують усі навчальні матеріали на навчально-інформаційному порталі ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» www.moodle.nati.org.ua, на хмарному ресурсі Google Диск або відправляють на електронну пошту групи у повному обсязі, згідно з розкладом занять. Студенти опрацьовують лекції та закріплюють знання виконуючи практичні та лабораторні роботи. Усі виконані завдання здобувачі освіти відправляють на електронну адресу викладачу для перевірки, після чого отримують рекомендації та зауваження щодо їх виконання.

Закінчивши вивчення окремого розділу дисципліни студенти проходять онлайн-тестування за допомогою платформи www.classtime.com, яка допомагає миттєво оцінити прогрес групи і кожного студента окремо з опрацьованого матеріалу.

Отже, кафедра обліку і оподаткування успішно справляється із дистанційним навчанням, організовує роботу викладачів, які надають покрокові інструкції студентам, а ті в свою чергу вчасно виконують і надсилають виконані завдання викладачам. Освітній процес ні на мить не переривається через непередбачувані обставини.

  
Олена Столяренко,
завідувач кафедри обліку і оподаткування

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net