Магістри обліку і оподаткування представили постерні презентації магістерських робіт

27 листопада на факультеті агротехнологій та економіки відбулася постерна презентація магістерських робіт студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування».

На заході були присутні науково-педагогічні працівники кафедри обліку і оподаткування на чолі із завідувачем кафедри професором, доктором економічних наук Столяренко Оленою Миколаївною та декан факультету агротехнологій та економіки кандидат технічних наук Кулик Василь Петрович.

Магістри представили свої роботи, в основі яких методологічні основи та практичні аспекти обліку, аналізу, контролю, оподаткування та аудиту господарських процесів досліджуваних ними підприємств. Студенти мали змогу продемонструвати знання, уміння та навички, здобуті під час навчання на магістерській програмі «Облік і оподаткування».

Захід носив дискусійний характер, де студенти разом з членами комісії та науковими керівниками обговорили актуальні питання гармонізації вітчизняного обліку до міжнародних стандартів, обліку, контролю, аналізу та оподаткування суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм, обліково-аналітичного забезпечення антикризового управління, напрями реалізації стратегії оптимізації витрат. Варто зауважити, що студенти відслідковують динамічні зміни законодавства у сфері обліку, контролю, аналізу та оподаткування.

На завершення постерної презентації завідувач кафедри обліку і оподаткування Столяренко Олена Миколаївна та члени комісії зазначили високий рівень підготовки магістрів і побажали успіхів у подальшій роботі над проектами та захисті магістерських робіт.

Олена Столяренко,
завідувач кафедри обліку і оподаткування

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net