Магістри-енергетики презентували випускні роботи

Відповідно до графіка навчального процесу підготовки здобувачів вищої освіти 21 січня 2020 року на факультеті інженерії та енергетики відбулась постерна презентація результатів досліджень студентів, котрі навчаються за освітньою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ОС «Магістр».

Під час доповідей основну увагу магістрами було сконцентровано на мету, предмет, об’єкт досліджень та наукову новизну розробок в галузі електроенергетики, автоматизації та енергопостачання об’єктів систем агропромислового виробництва та енергозбереженні енергоресурсів.

Комісія розглянула представлені презентації та оцінила роботу кожного із доповідачів, звернувши увагу на наукові розробки та позитивні сторони даних досліджень, а також надала рекомендації щодо їх доопрацювання.

То ж бажаємо вдалого завершення магістерських робіт та успіхів у захисті!

Анатолій Кушніренко,
декан факультету інженерії та енергетики

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net