Електронні ресурси

Робота даного порталу організована на основі використання платформи дистанційного навчання Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment). За допомогою даної системи студент може дистанційно, через Інтернет, ознайомитися з навчальним матеріалом, який представлений у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування.
Викладач має змогу самостійно створювати електронні навчальні курси і проводити навчання дистанційно, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти виконані завдання, вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу та інше.
Доступ до ресурсів навчального порталу інституту – персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та науково-педагогічні працівники (НПП) можуть отримати у адміністратора сервера або відповідального за впровадження інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій інституту.
Ресурси видавництва Bentham Science – науково-технічні, медичні журнали та електронні книги. Ця база має три основні операційні підрозділи: журнали на основі передплати, журнали з відкритим доступом та електронні книги. Тут опублікована дослідницька література з усіх галузей науки, медицини та технологій, яка доступна як в електронному, так і в друкованому варіанті. На сьогодні Bentham Science видає понад 130 наукових рецензованих журналів, переважна більшість яких індексуються провідними бібліографічними базами даних.
Портал "Аграрний сектор України" є основою загальнонаціональної дистанційної інформаційно-дорадчої системи в галузях сільськогосподарського виробництва та у сфері аграрної науки і освіти. Портал "Аграрний сектор України" розвивається вченими та спеціалістами Національного університету біоресурсів і природокористування України, науково-дослідних інститутів Академії аграрних наук України та інших установ і організацій.
Метою створення порталу є розробка універсального та всебічного інформаційного ресурсу для задоволення потреб у аграрній інформації довідкового, технічного, технологічного, економічного, маркетингового та іншого напряму сільськогосподарських товаровиробників, комерційних структур, дорадчих служб, науковців, викладачів, студентів та широкого загалу користувачів.
Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі АПК.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net