БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ НА КАНІКУЛИ НЕ УХОДИТЬ!

Ось уже позаду і довгий другий семестр, і важка підсумкова сесія. Ось уже й великий загін випускників радісно обміняв свої «заліковки» на новенькі дипломи бакалаврів. Для решти ж студентів почалися жадані канікули, а викладачі від сьогодні – у відпустках.

Та не припиняється копітка робота на ланах і фермах навчально-науково-виробничого підрозділу, продовжує постійно оновлюватися матеріальна база освітнього процесу, формує майбутній студентський контингент приймальна комісія… Працює Інститут.

Але всій цій безперервній мирній праці повсякчас загрожує не лише війна, а, на жаль, ще й її рідна підступна сестра – корупція. І дійсно, коли ж їй квітнути буйним цвітом, як не у воєнний час? За результатами експертного соціологічного опитування більш ніж половина представників антикорупційного середовища визнають суттєву поширеність корупції загалом в Україні – 55%. 

Правда, до честі нашого колективу, ця загроза торкається інституту наразі лише умовно, потенційно. Адже усі – і студенти, і співробітники – твердо й наполегливо, а головне – свідомо, протистоять цим небезпечним протиправним спокусам. Але ворог є ворог, і слідкувати за ним необхідно уважно і невпинно. І для цього потрібно мати не лише пильні очі й чисті руки, а й належні знання.

От саме на знаннях і наголошує Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що відповідає за формування антикорупційної політики та запобігання корупції.

Зокрема, одними з основних напрямів його діяльності є навчальний та просвітницький компоненти. Так, до повноважень Національного агентства, серед іншого, належить надання методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

Такими особами у сфері вищої освіти є не лише вищі керівники закладу освіти, а й  керівники навчальних і структурних підрозділів, їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (кафедри, лабораторії, цехи тощо). До них належать також члени колегіальних органів закладу вищої освіти: Вченої ради, науково-методичних рад, приймальної комісії та інших органів, утворених згідно з організаційно-розпорядчими актами закладу вищої освіти, рішення яких можуть породжувати правові наслідки.

Навіть у просто рядового викладача, який приймає екзамен, може виникнути потенційний чи реальний конфлікт інтересів. Адже конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та дорученими їй службовими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Здобувачі освіти теж є безпосередніми учасниками цього двостороннього руху, адже саме їм заборонено обіцяти, пропонувати, надавати працівникам закладу вищої освіти подарунки з метою прийняття рішення (вчинення дій) у приватних інтересах, наприклад, з метою успішної здачі поточного, рубіжного, підсумкового та інших видів контролю (залік, екзамен, кваліфікаційна робота, отримання певних привілеїв у навчанні тощо).

Тобто проблема стосується всіх.

А отже, спеціальні знання потрібні всім.

Враховуючи зазначене, Національне агентство з урахуванням законодавчих змін актуалізувало онлайн-курс «Зрозуміло про конфлікт інтересів!», розміщений  на навчальній платформі Study.NAZK.

У курсі слухачам пропонується розглянути такі питання:

Що таке конфлікт інтересів?

Як запобігти виникненню конфлікту інтересів?

Як врегулювати конфлікт інтересів?

Як запобігти іншим потенційним порушенням?

Яка відповідальність передбачена за порушення вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів?

Загальна тривалість курсу – шість годин. Після проходження курсу кожен слухач зможе перевірити рівень засвоєних ним знань шляхом тестування. Також є можливість отримати сертифікат по закінченню навчання. Курс можна проходити у будь-який зручний час з комп’ютера або смартфона, для цього потрібна лише реєстрація на платформі Study.NAZK.

Онлайн-курс «Зрозуміло про конфлікт інтересів!» доступний за посиланням: https://study.nazk.gov.ua/courses/course-v1:NAZK+ki002+2022-09/about/.

Достатньо декількох кліків:

Крок 1. Створіть обліковий запис або увійдіть в уже існуючий.

Крок 2. Оберіть напрямок навчання, який вас цікавить.

Крок 3. Оберіть курс та натисніть кнопку «Зареєструйтесь зараз».

Крок 4. Щоб пройти навчання, натисність кнопку «Переглянути курс».

Крок 5. Ви потрапите на головну сторінку курсу. Тут ви знайдете повний розклад курсу та поради щодо проходження.

Враховуючи вищезазначене, звертаємося до вас, шановні співробітники й студенти інституту, з проханням познайомитися з наведеною на навчальній платформі НАЗК інформацією з метою подальшого проходження цього курсу кожним із вас як активним учасником процесу боротьби з корупцією.

Олександр ГРАБОВЕЦЬКИЙ, провідний юрисконсульт,
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net