Безперервний професійний розвиток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Професійний розвиток професорсько-викладацького складу кафедри – це безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутних професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, що передбачає постійну самоосвіту.

Тому викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін регулярно удосконалюють знання за своїми освітніми компонентами. Так, доцент кафедри Віктор Литовченко успішно завершив курс «Філософія» наданий викладачами НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Василем Піхоровичем та Дмитром Столяренком, а старший викладач Ольга Бепала – курс «Бізнес-аглійська», наданий викладачкою, тренером з бізнес-англійської Іванною Табачук. Апробований ними матеріал буде застосовуватися і для неформальної освіти здобувачів в межах викладання відповідних дисциплін.

Важливу роль у сучасному глобалізованому освітньому середовищі займає володіння іноземними мовами, то ж завідувач кафедри Олександр Сидорович отримав сертифікат про володіння англійською мовою на рівні Pre-Intermediate (B1).

Доцент кафедри Леміш Наталія взяла участь у навчально-методичному онлайн-семiнарi в якостi учасника «lнновацiйнi технології в бiблiотечно-iнформацiйнiй дiяльностi», пройшла програму підвищення кваліфікації «Інклюзивне навчання: особливості реалізації у закладах освіти» (1 кредит ЄКТС) та «Забезпечення якості освіти під час військового стану (надзвичайної ситуації) з дисципліни Українознавство (зі змістовим модулем «Комунікативний курс української мови», діловодство)» (1 кредит ЄКТС).

З метою підготовки до викладання освітніх компонентів із загальноінститутського списку, зокрема «Логічне і критичне мислення» доцент кафедри Віктор Литовченко завершив курс «Критичне мислення в українському контексті».

Важливу увагу викладачі кафедри приділяють і питанню академічної доброчесності, оскільки не лише виконують її вимоги, а і проводять спеціалізовані семінари і тренінги для колег і здобувачів вищої освіти.

Олександр Сидорович, завідувач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net