Захист бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в умовах військового стану

15 червня 2022 року студенти ОС «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» успішно захистили бакалаврські кваліфікаційні роботи у дистанційному режимі.

Захист бакалаврських кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»

15 червня на кафедрі менеджменту та аграрної економіки відбувся захист бакалаврських кваліфікаційних робіт студентів групи БА 181 спеціальності 073 «Менеджмент».

Обговорення проєкту освітньої програми «Агрономія»

7 червня кафедрою агрономії було проведено громадське обговорення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності «Агрономія».

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net