Постерні презентації магістерських робіт спеціальності 208 «Агроінженерія»

17 січня на факультеті інженерії та енергетики відбулася постерна презентація магістерських робіт. Звітували студенти денної форми навчання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 208 «Агроінженерія».

Метою цього заходу стала перевірка змісту виконаних досліджень на відповідність встановленим вимогам, обраній темі роботи, практична значущість та алгоритм проведення магістерських досліджень. Така презентація є важливим етапом підготовки магістрів, своєрідним передзахистом випускної магістерської роботи.

Студенти в своїх постерах представили інноваційні розробки у рослинництві та тваринництві, демонстрували хід виконання та результати наукових досліджень, зпрогнозували результати впровадження цих досягнень у виробництві та показали очікуваний економічний ефект.

Екзаменаційна комісія проаналізувала постерні презентації та озвучила оцінку магістерських робіт з рекомендаціями щодо їх удосконалення. /span>

Результати проведеної постерної презентації показали, що усі студенти своєчасно завершують магістерські роботи і практично готові до захисту.

Анатолій Кушніренко,
декан факультету інженерії та енергетики

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net