Випускникам коледжів, технікумів, ліцеїв

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі ОКР Молодший спеціаліст
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування о 18:00 
22 липня 2019 року

о 18:00
4 серпня 2019 року

Строки проведення фахових вступних випробувань 23-35 липня 2019 року

5-7 серпня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше
26 липня 2019 року

не пізніше
серпня 2017 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням до 18:00
31 липня 2019 року
Терміни зарахування вступників не пізніше
1 серпня 2019 року

Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

  • заяву на ​ім'я директора;
  • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред'являють особисто.

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма) 
/може повторювати
назву спеціальності

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання​
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут",
Факультет інженерії та енергетики
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія Агрономія 50 1р 10м 2р 6м 10 000 7 000
208 Агроінженерія Агроінженерія 75 75 1р 10м 2р 6м 10 000 7 000
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика,
електротехніка
та електромеханіка​​
Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 60 60 1р 10м 2р 6м 10 000 7 000
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут",
Факультет економіки, менеджменту та логістики
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 40 25 1р 10м 2р 6м 10 000 7 000
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент 30 25 1р 10м 2р 6м 10 000 7 000
27 Транспорт 275

Транспортні технології

Автомобільний транспорт 30 0 1р 10м 2р 6м 10 000  

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net